Soạn bài Đối tượng và những khó khăn của hài kịch

Câu 2 (trang 143 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Vì sao Đô-răng cho rằng: “Gây cười cho những con người tử tế đâu phải là chuyện dễ dàng”?

Lời giải 1:

Đô-răng cho rằng gây cười cho những con người tử tế không phải là chuyện dễ dàng vì điều này đòi hỏi sự tinh tế và thông minh trong cách thể hiện, để không chỉ mang lại tiếng cười mà còn phải khiến người xem suy ngẫm và nhận ra bản chất sâu xa của vấn đề được đề cập.

Lời giải 2:

Đô-răng có lẽ đã nhận ra rằng gây cười cho những con người tử tế không phải là chuyện dễ dàng vì:

– Tính tử tế của họ:

+ Những người tử tế thường có lòng nhân ái, không thích làm trò cười hoặc châm chọc người khác.

+ Họ thường tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người khác.

– Khó khăn trong việc tạo ra hài hước:

+ Gây cười đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng nhận biết điểm hài hước.

+ Đô-răng có thể thấy việc tạo ra hài hước cho những người tử tế không phải là điều dễ dàng.