Soạn bài Thật và giả (Nguyễn Đình Thi)

Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Trong văn bản Thật và giả, sự thật được ẩn giấu sau lời nói dối như thế nào? Nhà vua tỏ thái độ trước việc đó ra sao? Tham khảo bảng sau (làm vào vở):

Lời giải