Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện như thế nào trong văn bản đọc hiểu Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người (Hoàng Ngọc Hiến)?

Lời giải 1:

Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện trong văn bản đọc hiểu Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người (Hoàng Ngọc Thiến): Khi trích dẫn hợp lí câu nói nổi tiếng của những người nhà thơ, nhà văn, tác giả đã ghi rõ tên tác giả, nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm và để thông tin trích dẫn trong dấu ngoặc kép hoặc in nghiêng.

“Người cao thượng không phải là không bao giờ đê tiện, người cao thượng biết rằng mình có những lúc đê tiện” (Bi-ê-lin-xki)

Triết gia Se-ne-ca (Seneca) là người thấu hiểu điều này “vấn đề không phải là ở chỗ văn học nghệ thuật có thể cung cấp đạo đức mà ở chỗ chúng chuẩn bị tâm hồn cho sự tiếp thu đạo đức”.

Câu Kiều “Mái tây đưể lạnh hương nguyền/ Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng”.

Lời giải 2:

Việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong văn bản đọc hiểu Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hoá con người, được thực hiện thông qua việc trích dẫn trung thực ý tưởng, lời văn của tác phẩm; trích tên tác giả khi sử dụng lời văn hoặc tác phẩm của họ, không mạo danh tác giả, điều đó thể hiện qua các câu văn:

+ “Người cao thượng không phải là không bao giờ đê tiện…có những lúc đê tiện” (Bi-ê-lin-xki). Tác giả đã đề tên tác giả ngay sau lời trích dẫn

+ Triết gia Se-ne-ca là người thấu hiểu điều này : “Vấn đề không phải là ở chỗ…sự tiếp thu đạo đức”