Soạn bài Viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc

Câu 2 (trang 153 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Xác định người viết và người nhận thư. Trong thư, người viết đã lựa chọn ngôn ngữ như thế nào để phù hợp với người nhận thư?

Lời giải 2:

Người viết: Lê Khánh – bí thư chi đoàn lớp 12A1

Người nhận thư: Thầy Nguyễn Văn Thành – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1

Ngôn ngữ: nhã nhặn, trọng thị lẫn nhau