Soạn bài Bếp lửa (Bằng Việt)

Câu 2 trang 16 Ngữ văn 9 Tập 1: Hình ảnh bếp lửa trong khổ thơ này có gì khác so với các khổ thơ trên?

Lời giải 1:

Hình ảnh “bếp lửa” ở các khổ trước là tượng trưng cho sự tần tảo, đức hi sinh của người bà, là tình yêu thương về gia đình, về quê hương. Còn hình ảnh “bếp lửa” ở khổ thơ này thể hiện về ước mơ, hi vọng, ngọn lửa thắp lên tương lai cho người cháu.