Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 17 Tập 2

Câu 2 trang 17 Ngữ văn 12 Tập 1: Nhận xét về ngôn ngữ của hai nhân vật Tuấn và Quỳnh trong đoạn trích sau:

Tuấn và Quỳnh đợi cụ Phan vào trước và theo sau cụ. Sau khi mời ngồi, cụ hỏi:

– Hai cậu học ở Trường Quốc Học?

Tuấn đáp:

– Dạ thưa cụ, con ở xa mới tới Huế lần đầu tiên, đến hầu thăm cụ. Thấy cụ được khoẻ mạnh, con rất mừng.

Cụ hỏi Quỳnh:

– Còn cậu nì?

– Thưa cụ, con học trường Pe-lơ-ranh.

Lời giải 1:

Ngôn ngữ của Tuấn:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Thể hiện sự vui mừng khi được gặp cụ Phan.

Thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của cụ Phan.

Ngôn ngữ của Quỳnh:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Tập trung vào thông tin chính: đang học trường Pe-lơ-ranh.

Ngôn ngữ của Tuấn:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Thể hiện sự vui mừng khi được gặp cụ Phan.

Thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của cụ Phan.

Ngôn ngữ của Quỳnh:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Tập trung vào thông tin chính: đang học trường Pe-lơ-ranh.

Lời giải 2:

→ Ngôn ngữ trang trọng có sắc thái nghiêm trang, tôn kính. Lời nói với những người có tuổi tác, vị trí cao hơn.

→ Ngôn ngữ trang trọng có sắc thái nghiêm trang, tôn kính. Lời nói với những người có tuổi tác, vị trí cao hơn.