Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Câu 2 trang 23 Ngữ văn 12 Tập 1: Nhận xét về cách sắp xếp các luận điểm ở phần thân bài.

Lời giải 1:

So sánh từng điểm khác biệt:

– Chủ thể trữ tình

– Cách sử dụng nhãn tự

– Phong cách sáng tác của mỗi tác phẩm

Nhận xét:

– Sắp xếp luận điểm hợp lí, rõ ràng

– Phân tích kết hợp đưa dẫn chứng và nêu quan điểm cá nhân

Lời giải 2:

So sánh từng điểm khác biệt:

– Chủ thể trữ tình

– Cách sử dụng nhãn tự

– Phong cách sáng tác của mỗi tác phẩm

→ Sắp xếp luận điểm, lí lẽ, bằng chứng theo trình tự lần lượt, hợp lí

→ Khi so sánh, người viết không chỉ nêu mà còn phân tích thông qua việc trích dẫn ngữ liệu văn bản và nhận xét.