Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải)

Câu 2 trang 23 Ngữ văn 9 Tập 1: Chỉ ra ít nhất hai biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ thứ 4 và 5 Mùa xuân nho nhỏ. Phân tích tác dụng của chúng.

Lời giải 1:

– BPTT điệp ngữ “Ta làm…”:

+ Giọng thơ tha thiết

+ Khát vọng cháy bỏng, mãnh liệt: muốn hóa thân vào thiên nhiên “làm con chim hót”, “làm một cành hoa”; làm “một nốt trầm xao xuyến” hòa nhập vào bản hòa ca.

+ Khát vọng hòa nhập của cá nhân vào cộng đồng.

– BPTT Ẩn dụ “mùa xuân nho nhỏ”: ước nguyện sống đẹp, sống có ích cống hiến phần nhỏ bé nhưng tốt đẹp cho cuộc đời chung, góp phần làm nên một mùa xuân lớn cho đất nước.