Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 28 Tập 1

Câu 2 trang 28 Ngữ văn 12 Tập 1: Các tác giả dưới đây sáng tác theo phong cách nào? Hãy ghi vài nét ngắn gọn về phong cách sáng tác của họ

Lời giải: