Soạn bài Ôn tập trang 30

Câu 2 trang 30 Ngữ văn 9 Tập 1: Hãy hoàn thành bảng dưới đây ( làm vào vở)

Lời giải: