Soạn bài Lão Hạc (Nam Cao)

Câu 2 trang 33 Ngữ văn 12 Tập 1: Trong văn bản Lão Hạc đây là lời kể của ai?

Lời giải 2:

Nhân vật ông giáo