Soạn bài Về hình tượng bà Tú trong bài Thương vợ

Câu 2 trang 37 SGK Ngữ văn 9 Tập 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản hình tượng bà Tú trong bài “Thương vợ”.

Lời giải: