Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu 2 trang 38 Ngữ văn 9 Tập 1: Xác định một số từ ngữ, câu văn thể hiện đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn Ý nghĩa văn chương này.

Lời giải 1:

Từ ngữ: “cũng có thể xem”, “ngay”, “sẽ”, “còn”,…

– Câu văn: “Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn tạo ra sự sống. Vũ trụ này tầm thường, chật hẹp, không đủ thỏa mãn đối với tình cảm dồi dào của nhà văn?”; “Nếu có một người yêu Thúy Kiều còn nồng nàn hơn Kim Trọng, người ấy là Nguyễn Du và chính Nguyễn Du đã trao sự sống của mình cho thiếu nữ trong truyện.”