Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu 2 trang 40 Ngữ văn 9 Tập 1: Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong tác phẩm Ý nghĩa văn chương. Những lí lẽ, bằng chứng trong phần 2 đã góp phàn làm sáng tỏ luận đề như thế nào?

Lời giải: