Câu 2 trang 45 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Dòng nào sau đây nêu nội dung chính của văn bản?

A. Truyện kể về việc cọp hoành hành xóm mới, bắt trâu bò, lợn gà…

B. Truyện kể về Tống Bá ức hiếp người dân nhưng rất sợ Cai Thoại

C. Truyện viết về Cai Thoại chinh phục cọp và giai thoại về ông

D. Truyện tả cảnh dân làng bỏ Tổng Bá kéo lên U Minh lập nghiệp

Trả lời:

C. Truyện viết về Cai Thoại chinh phục cọp và giai thoại về ông