Soạn bài Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

Câu 2 trang 49 Ngữ văn 9 Tập 1: Bài viết đã phân tích những phương diện nội dung nào của chủ đề truyện Bồng chanh đỏ? Từ đó, em rút ra kinh nghiệm gì khi phân tích nội dung chủ để của một tác phẩm văn học?

Lời giải 1:

– Chủ đề: cách ứng xử của con người với thiên nhiên.

+ Phương diện nội dung 1: sự việc tìm bắt chim bồng chanh

+ Phương diện nội dung 2: Chuyển biến trong nhận thức của nhân vật Hoài.

à Kinh nghiệm khi phân tích nội dung chủ đề của một tác phẩm văn học:

– Cần xác định nội dung trọng tâm của tác phẩm văn học xoay quanh chủ đề gì.

– Chủ đề của bài phản ánh qua nhân vật, hình ảnh, sự việc, cốt truyện,…