Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 49 Tập 1

Câu 2 (trang 49 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chỉ ra điểm chung về lỗi mơ hồ trong những câu dưới đây và đề xuất phương án sửa phù hợp:

a. Đây là phương thuốc độc nhất trên đời.

b. Cây khế đầu hè đã chết rồi.

Lời giải 1:

Điểm chung: đều mơ hồ từ vựng.

a. Từ “độc nhất” có hai nghĩa. Một có nghĩa là có một trên đời; hai có nghĩa là mang độc tính cao, có thể gây chết người

→ Sửa: Đây là phương thuốc quý hiếm nhất trên đời.

b. Từ “đầu hè” có hai nghĩa. Một có nghĩa chỉ thời gian; hai có nghĩa chỉ địa điểm

→ Cây khế đầu hè năm ngoái đã tàn lụi rồi.

Lời giải 2:

Cả hai câu đều mắc chung lỗi hiện tượng đồng âm:

a. Độc nhất – chỉ có một và độc nhất – tác hại độc nhất

b. Đầu hè – đầu nhà và đầu hè – đầu mùa hè

– Sửa:

a. Đây là phương thuốc độc nhất vô nhị.

b. Cầy khế đầu nhà đã chết rồi.