Soạn bài Ôn tập trang 54

Câu 2 trang 54 Ngữ văn 9 Tập 1: Làm thế nào để phân biệt cách trình bày vấn đề khách quan và vấn đề chủ quan?

Lời giải: