Soạn bài Cuộc gặp gỡ tình cờ

Câu 2 (trang 55 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Qua văn bản Cuộc gặp gỡ tình cờ, bạn nhận thấy thân phận của Ô-sê-ki và Rô-ku-nô-sê có gì giống và khác nhau? Dựa vào đâu bạn cảm thấy như vậy?

Lời giải 1:

So sánh thân phận của Ô-sê-ki và Rô-ku-nô-su-kê trong “Cuộc gặp gỡ tình cờ”:

Giống nhau:

Cả hai đều từng là những đứa trẻ sống trong gia đình yêu thương mình.

Cả hai đều có mối tình đầu với nhau.

Khác nhau:

Dựa vào đâu để cảm nhận:

Thông qua lời thoại:

Ô-sê-ki: “Nhưng mà anh, anh hãy sống cho tốt, hãy cố gắng lên, anh nhé!”.

Rô-ku-nô-su-kê: “Nhưng mà em, em hãy sống cho tốt, hãy cố gắng lên, em nhé!”.

Thông qua hành động:

Ô-sê-ki: “Nàng đưa tay vẫy vẫy Rô-ku-nô-su-kê và nức nở”.

Rô-ku-nô-su-kê: “Rô-ku-nô-su-kê vẫy tay chào Ô-sê-ki và cũng nức nở”.

Thông qua miêu tả nội tâm:

Ô-sê-ki: “Nàng cảm thấy lòng mình buồn bã và thương cảm cho Rô-ku-nô-su-kê”.

Rô-ku-nô-su-kê: “Anh cảm thấy lòng mình đau đớn và hối hận”.

Lời giải 2:

Điểm giống và khác nhau giữa hân phận của Ô-sê-ki và Rô-ku-nô-sê:

+ Giống nhau: Quen biết nhau từ nhỏ, đem lòng yêu mến nhau, nhưng phải lấy người khác.

+ Khác nhau: Ô-sê-ki làm dâu nhà quan còn Rô-ku trở thành một người phu xe.