Câu 2 (trang 56 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Nêu tình huống và xung đột trong đoạn trích Quan thanh tra.

Trả lời cách 1:

Tình huống xung đột trong hài kịch là tình thế, hoàn cảnh đặc biệt khiến cho mâu thuẫn, xung đột và tính cách của nhân vật chuyển từ trạng thái tĩnh tiềm ẩn sang trạng thái được bộc lộ. Trong đoạn trích, tình huống làm nảy sinh, phát sinh xung đột là việc chủ sự bưu vụ đọc được bức thư của Khlet-xa-cốp

Xung đột trong đoạn trích Quan thanh tra: Khi phát hiện sự thật về quan thanh tra, các nhân vật như Chủ sự bưu vụ, thị trưởng và các nhân vật phụ khác đã có thái độ, cảm xúc khác nhau. Điều đó xây dựng sự xung đột trong tính cách xấu xa có thói hư tật xấu với vẻ ngoài đoàng hoàng, giả tạo.

Trả lời cách 2:

Tình huống : Mọi người nhận nhầm Khlet- xta-cốp là quan thanh tra được thủ đô cử tới. Chỉ đến khi chủ sự bưu điện đọc bức thư mà Khlet-xta-cốp viết, mọi người mới nhận ra mình bị lừa bởi một người vô danh rỗng túi. Bức thư mang nội dung chế giễu các quan chức địa phương, lần lượt từng người bị bôi nhọ.

– Xung đột :

+ Bề mặt : Quan chức địa phương >< Khlet-xta-cốp

+ Bề sâu: Nạn tham ô, tham nhũng, sự ngu dốt và thối nát của quan chức địa phương >< Lý tưởng