Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 66 Tập 1

Câu 2 (trang 66 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Lập bảng tóm tắt tri thức về phong cách cổ điển, phong cách hiện thực và phong cách lãng mạn (đã học ở Bài 1 và Bài 2).