Soạn bài Vịnh Tản Viên sơn

Câu 2 (trang 82 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Qua bài thơ, tác giả thể hiện những tình cảm, cảm xúc gì đối với thiên nhiên núi Tản Viên và vị thần là chủ nhân đỉnh núi ấy?

Lời giải 1:

Qua bài thơ “Vịnh Tản Viên sơn” của Cao Bá Quát, tác giả đã thể hiện niềm ngưỡng mộ sâu sắc và tình cảm trân trọng đối với vẻ đẹp hùng vĩ và thiêng liêng của núi Tản Viên cũng như vị thần Tản Viên, người được coi là chủ nhân của đỉnh núi này. Tác giả đã sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh và biện pháp tu từ để miêu tả núi Tản Viên như một biểu tượng của sự vĩnh hằng, một nơi không chạm tới được bởi thế lực ngoại lai, và là nơi các vị tiên trẻ mãi không già sinh sống.

Lời giải 2:

Trong bài thơ “Vịnh núi Tản Viên,” tác giả thể hiện sự kính trọng và tôn vinh đối với thiên nhiên núi Tản Viên cũng như vị thần là chủ nhân của đỉnh núi.

– Tôn vinh thiên nhiên núi Tản Viên: Tác giả sử dụng những hình ảnh tươi đẹp để miêu tả núi Tản Viên, ví von nó như một danh sơn hùng vĩ với bốn mặt tròn xoe, đỉnh sát từng trời, đất cao, và đá khe. Những từ ngữ này thể hiện sự kính trọng và tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ của núi.

– Vị thần chủ nhân đỉnh núi: Tác giả sử dụng hình ảnh “bút hoa khôn vẽ cảnh thần tiên” để miêu tả vị thần là chủ nhân của đỉnh núi Tản Viên. Vị thần này được tôn vinh và kính trọng, và núi Tản Viên trở thành biểu tượng của đất Bắc.

Tóm lại, qua bài thơ, tác giả thể hiện tình cảm kính trọng, tôn vinh và sự huyền bí đối với thiên nhiên núi Tản Viên cũng như vị thần là chủ nhân của nó.