Soạn bài Trên đỉnh non Tản

Câu 2 (trang 92 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tìm một số chi tiết kì ảo trong văn bản và điền vào bảng sau (làm vào vở):

Lời giải