Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

Câu 2 (trang 95 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tác giả bài viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm trên những tiêu chí nào?

Lời giải 2:

Thể loại

– Đề tài

– Cách quan sát miêu tả đối tượng

– Cách huy động kiến thức đời sống

– Sử dụng ngôn từ

– Cái “tôi” trữ tình