Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Câu 2 (trang 95 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Liệt kê các nhân vật trong văn bản Chuyện người con gái Nam Xương. Xác định nhân vật chính, nhân vật phụ.

Lời giải 1:

– Liệt kê các nhân vật: Vũ Nương, Trương Sinh, bé Đản, mẹ chồng, hàng xóm, Phan Lang.

– Nhân vật chính: Vũ Nương.

– Nhân vật phụ: Trương Sinh, bé Đản, mẹ chồng, hàng xóm, Phan Lang.