Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 98 Tập 1

Câu 2 (trang 98 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): So sánh tác dụng của tình huống thách thức trong việc thể hiện tính cách của các nhân vật Ngô Tử Văn (Chuyện chức phán sự đền Tản Viên) và nhân vật cụ phó Sần (Trên đỉnh non Tản).

Lời giải 1:

Tình huống thách thức trong “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” và “Trên đỉnh non Tản” đã thể hiện tính cách của Ngô Tử Văn và cụ phó Sần một cách rõ nét.

+ Giống: Cả hai nhân vật đều là người trọng nghĩa khí.

+ Khác: Tử Văn, qua việc dám đốt đền để trừ tà, thể hiện là người cương trực, dũng cảm, không khoan nhượng với cái ác. Trong khi đó, cụ phó Sần, với thái độ bí ẩn sau khi bỏ làng mất một tháng, cho thấy sự phức tạp và bí ẩn trong tính cách, cũng như sự gắn bó với núi Tản và những giá trị tâm linh của làng Chàng Thôn.

Lời giải 2:

Ngô Tử Văn (Chuyện chức phán sự đền Tản Viên):

– Tình huống thách thức: Ngô Tử Văn đối mặt với việc đốt đền để tìm ra thợ mộc tài năng nhất, đánh bại tên tướng giặc họ Thôi.

– Tính cách thể hiện:

+ Can đảm và chính nghĩa: Ngô Tử Văn không ngần ngại đốt đền để bảo vệ công lý và lấy lại đền thờ.

+ Tinh thần thông minh và kiên quyết: Trong gặp gỡ với Thổ Thần và Diêm Vương, anh thể hiện sự thông minh và sẵn sàng đối đầu.

– Ý nghĩa: Tác giả khẳng định tính dân tộc, lòng yêu nước, và ý chí chống nô dịch, bất công.

* Cụ phó Sần (Trên đỉnh non Tản):

– Tình huống thách thức: Cụ phó Sần tham gia hành trình lên đỉnh non Tản để thăm thú cái thần kì của nơi chốn tiên cảnh.

– Tính cách thể hiện:

+ Vui tính và bép xép: Cụ phó Sần có tính cách vui vẻ, hài hước, và thích thám hiểm.

+ Sự kiên quyết và tò mò: Anh không ngần ngại tham gia hành trình, dù biết rằng việc hé môi sẽ gây ra cái chết đau đớn.

– Ý nghĩa: Tác giả thể hiện sự tò mò và khám phá của con người, cũng như tầm quan trọng của việc mở rộng tầm nhìn và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Cả hai nhân vật đều đối mặt với tình huống thách thức, nhưng cách họ đối phó và thể hiện tính cách khác nhau, tạo nên sự đa dạng và sâu sắc trong tác phẩm.