Câu 2 (trang 99 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dẫn ra một số câu văn cho thấy thái độ và suy nghĩ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hoàn cảnh phải đưa ra “Quyết định khó khăn nhất”.

Cách trả lời 1: 

Một số câu văn cho thấy thái độ và suy nghĩ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hoàn cảnh phải đưa ra “Quyết định khó khăn nhất”:

– “Tôi nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh khác dù bộ đội có thắc mắc.”

– “Phải họp ngay Đảng ủy Mặt trận… Suốt đêm, tôi chỉ mong chờ chóng sáng”/

– “Tôi nghĩ đồng chí Vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có “đánh nhanh thắng nhanh” mới giành thắng lợi…”

– “Tinh thần bộ đội rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở… Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng cuối cùng, quyết định là phải có cách đánh đúng”.

– “Tình hình khẩn trương. Cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất “Đánh chắc thắng…”

Cách trả lời 2: 

Một số câu văn :

+ Tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm cần có cơ sở : Suy nghĩ của đại tướng về việc đi theo phương án cũ là không có cơ sở

+ Chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là : Đánh chắc thắng….nếu đánh có chắc thắng trăm phần trăm không ? : Ông gợi nhắc về điều quan trọng cốt yếu nhất cần lưu ý trong chiến dịch Điện Biên Phủ

+ Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là …đánh chắc tiến chắc” : Thái độ quyết tâm nên thay đổi phương án tấn công