Câu 3 (trang 107 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Dòng nào sau đây thể hiện thái độ tích cực của nhân vật A-ya đối với cuộc sống?

A. Khi gặp người quen, mình còn chẳng kịp nói lời chào

B. Lúc nào mình cũng cúi gằm mặt xuống

C. Mình phải hít thở và tiếp tục sống

D. Mình cảm giác có ai đó sau lưng

Trả lời

Chọn đáp án C. Mình phải hít thở và tiếp tục sống