Soạn bài Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

Câu 3 (trang 107 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Xác định ngôi kể, điểm nhìn trong văn bản Con gà thờ và nêu tác dụng của ngôi kể, điểm nhìn ấy.

Lời giải 2:

Ngôi kể: thứ nhất

– Điểm nhìn: nhân vật trong văn bản

→ Tác dụng: Người kể chuyện xưng “tôi” đã trực tiếp kể lại những gì đã chứng kiến, trải qua.