Soạn bài Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Nguyễn Nhược Pháp)

Câu 3 (trang 108 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Xác định chủ đề, cảm hứng chủ đạo của văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

Lời giải 1:

– Chủ đề: chinh phục thiên tai của con người.

– Cảm hứng chủ đạo: truyện thể hiện sự quyết tâm của Sơn Tinh trong việc cưới Mị Nương. Qua đó thể hiện lòng chân thành trong tình yêu; đồng thời cũng thể hiện quyết tâm chinh phục khó khăn trong cuộc sống.

Lời giải 1:

– Chủ đề:

+ Thể hiện ước mơ chế ngự thiên tai của người xưa.

+ Suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng.

+ Xây dựng nên hình tượng của hai nhân vật chính, cái thiện chống lại cái ác.

– Cảm hứng chủ đạo:

Bài thơ lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian, đưa vào thơ ca để tôn vinh và giữ gìn văn hóa truyền thống từ đó thấy được tư duy sáng tạp của tác giả.