Soạn bài Ngõ Tràng An (Vân Long)

Câu 3 (trang 112 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Tìm những hình ảnh thể hiện sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Nhận xét về cách kết hợp đó.

Lời giải 1:

Hình ảnh: “Tôi gặp lại tôi/ Luồn cột đèn đầu ngõ”, “Suốt năm mươi năm”, “Hoa đại đầu thế kỉ/ Rụng vào tôi – bây – giờ”

Nhận xét: Gợi cho người đọc cảm giác hoài niệm về quá khứ, thể hiện tình cảm của tác giả đối với quê hương, sự trầm tư, suy lắng.

Lời giải 2:

Các hình ảnh: “Tôi gặp lại tôi/ Luồn cột đèn đầu ngõ”, “Suốt năm mươi năm”, “Hoa đại đầu thế kỉ/ Rụng vào tôi – bây – giờ”

– Gợi cảm xúc ngổn ngang, trầm tư, suy lắng.