Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 112 Tập 1

Câu 3 (trang 113 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Đọc văn bản Thư của con trai của Thô-mát Hân Mo-gân trong phần Viết và cho biết văn bản này dùng ngôn ngữ thân mật hay ngôn ngữ trang trọng. Dựa vào đâu bạn nhận định như vậy?

Lời giải 1:

Văn bản “Thư gửi con trai” của Thomas Hunt Morgan sử dụng ngôn ngữ trang trọng.

Điều này có thể được nhận định dựa vào việc sử dụng từ ngữ cẩn trọng, cấu trúc câu phức tạp và việc tránh sử dụng các từ ngữ thông tục hay thân mật quá mức. Thư thường chứa đựng những lời khuyên, những bài học quý giá và triết lý sống mà ông muốn truyền đạt cho con trai, điều này thể hiện một cách tiếp cận nghiêm túc và trang trọng đối với việc giáo dục con cái.

Lời giải 2:

Thư của con trai của Thô-mát Hân Mo-gân là một tác phẩm viết bằng ngôn ngữ thân mật. Tác giả Thô-mát L. Phrít-man (Thomas Friedman) đã sử dụng lời lẽ đơn giản, súc tích để gửi thông điệp tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con yêu dấu của mình. Tuy ngôn ngữ không phải là trang trọng, nhưng nó chứa đựng những cảm xúc sâu sắc và ý nghĩa thâm sâu.