Soạn bài Dế chọi (Bồ Tùng Linh).

Câu 3 (trang 114 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Phân tích điểm tương đồng, khác biệt về số phận của nhân vật Thành Danh trước và sau khi tìm được dế quý dâng quan.