Soạn bài Viết một truyện kể sáng tạo dựa trên một truyện đã đọc

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Văn bản trên đã đáp ứng những yêu cầu về nội dung đối với các phần mở đầu truyện, diễn biến truyện, kết thúc truyện như thế nào?

Lời giải 1:

– Phần mở đầu: giới thiệu bối cảnh, nhân vật chính của câu chuyện.

– Phần diễn biến: lần lượt kể lại các sự việc 1,2,3,4.

– Phần kết thúc: giải thích về sự tích con trâu.

Lời giải 2:

– Văn bản trên đã đáp ứng yêu cầu về phần mở đầu, diễn biến, kết thúc vì:

+ Mở đầu văn bản đã có lời giới thiệu về lí do có câu chuyện “Con trâu”

+ Diễn biến truyện có các sự kiện chính xảy ra theo logic hợp lí, đặt nhân vật vào tình huống khó khăn đó là chọn lựa giữa việc gieo hạt ngũ cốc hay là rễ cỏ. Trong đó có sử dụng các yếu tố miêu tả về thiên nhiên, biểu cảm.

+ Kết thúc: Vì nhân vật đã gây ra những sai lầm để lại hậu quả nghiêm trọng nên nhân vật cần phải giải quyết hậu quả ấy bằng cách đó là nhân vật xin tạ lỗi và mong Ngọc Hoàng nương tình. Để giải quyết hậu hoạ mình gây ra, vị thần đã biến thành con trâu và ăn hết đám cỏ đó như một việc gieo nhân nào gặp quả ấy.