Soạn bài Viết thư trao đổi về một vấn đề đáng quan tâm

Câu 3 (trang 120 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Tìm những lí lẽ, bằng chứng mà người bố đã sử dụng để thuyết phục con trai mình.

Lời giải 1:

“Để có nhân tính, trước hết bản thân phải có nhân cách tốt đẹp”

-> Dẫn chứng: Lin-cơn

– Con bây giờ đang ở trong giai đoạn học tập then chốt, tuổi trẻ tươi đẹp là thời kì lí tưởng để con nuôi dưỡng nhân cách của mình”

-> Dẫn chứng: “Thời đi học, nhiều người…tiền đồ tươi sáng”

Lời giải 2:

Hãy trở thành người có nhân tính, có nhân cách tốt đẹp.

– Để có nhân tính, trước hết bản thân phải có nhân cách tốt đẹp:

+ Lí lẽ, bằng chứng: tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là Lin-cơn

– Con đang ở trong độ tuổi của thời kì lí tưởng nuôi dưỡng nhân cách:

+ Lí lẽ, bằng chứng: thời đi học, nhiều người không chịu khó học => người không đủ tiêu chuẩn bước vào xã hội.

+ Lí lẽ, bằng chứng: những người hết lòng ham học, thật thà, có trách nhiệm, đạo đức tốt => có tiền đồ tươi sáng.

– Bảo vệ lương tâm, nhân cách của mình:

+ Lí lẽ, bằng chứng: làm bác sĩ, luật sư, doanh nhân, nông dân, nghị sĩ, chính trị gia… trước hết vẫn làm “người”