Câu 3 (trang 133 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Từ nào sau đây phản ánh đúng nhất thái độ của cô gái trong đêm hội chèo?

A. Tuyệt vọng

B. Giận dữ

C. Thất vọng

D. Bức xúc

Lời giải 2:

Chọn đáp án C