Soạn bài Quê hương (Tế Hanh)

Câu 3 trang 14 Ngữ văn 9 Tập 1: Phân tích cách gieo vần và cách ngắt nhip trong bài thơ Quê hương

Lời giải 1:

– Cách gieo vần:

+ Đoạn 1,2: Gieo vần chân “ông” ở câu thơ 2,3; vần chân “ang” ở câu thơ 6,7;

+ Đoạn 3: Gieo vần chân “ắng” ở câu thơ 13, 14; vần chân “ăm” ở câu thơ 15,16;

– Cách ngắt nhịp: 3/2/2, 3/2/3

=> Tạo nhịp điệu cho bài thơ, giúp bài thơ trở nên có nhạc điệu thu hút người đọc, người nghe.