Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 17 Tập 1

Câu 3 trang 17 Ngữ văn 12 Tập 1: Trong các trường hợp sau, người viết có sử dụng loại ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp không? Vì sao?

a. Chào thầy cô và các bạn. Mình rất vui khi được đại diện cho các bạn học sinh khối 12 phát biểu ý kiến trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay.

(Hoàn cảnh giao tiếp: Học sinh phát biểu trong lễ tổng kết năm học)

b. Mình thấy Thuý Kiều là một người con gái đa tài và đẹp ơi là đẹp nhưng lại bị xã hội phong kiến vùi dập, đoạ đày.

(Hoàn cảnh giao tiếp: Bài làm của học sinh trong một kì thi, kiểu văn bản nghị luận văn học)

Lời giải 1:

Ngôn ngữ của Tuấn:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Thể hiện sự vui mừng khi được gặp cụ Phan.

Thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của cụ Phan.

Ngôn ngữ của Quỳnh:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Tập trung vào thông tin chính: đang học trường Pe-lơ-ranh.

Ngôn ngữ của Tuấn:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Thể hiện sự vui mừng khi được gặp cụ Phan.

Thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của cụ Phan.

Ngôn ngữ của Quỳnh:

Thể hiện sự kính trọng, lễ phép với cụ Phan.

Tập trung vào thông tin chính: đang học trường Pe-lơ-ranh.

a, Người viết có sử dụng loại ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp vì

Hoàn cảnh giao tiếp: Học sinh phát biểu trong lễ tổng kết năm học.

Ngôn ngữ phù hợp:

Sử dụng đại từ “mình” thể hiện sự gần gũi, phù hợp với mối quan hệ giữa học sinh với thầy cô và bạn bè.

Sử dụng từ ngữ trang trọng, lịch sự như “chào”, “thầy cô”, “các bạn”, “buổi lễ tổng kết”.

Câu văn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

b, Người viết không sử dụng loại ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp vì

Hoàn cảnh giao tiếp: Bài làm của học sinh trong một kì thi, kiểu văn bản nghị luận văn học.

Ngôn ngữ chưa phù hợp:

Sử dụng đại từ “mình” thể hiện sự thiếu trang trọng trong một bài viết nghị luận văn học.

Sử dụng từ ngữ “đẹp ơi là đẹp” mang tính khẩu ngữ, không phù hợp với văn phong viết.

Sử dụng từ ngữ “vùi dập”, “đoạ đày” có ý nghĩa tiêu cực, chưa thể hiện được đầy đủ chiều sâu của tác phẩm.

Lời giải 2:

→ Ngôn ngữ trang trọng có sắc thái nghiêm trang, tôn kính. Lời nói với những người có tuổi tác, vị trí cao hơn.

→ Ngôn ngữ trang trọng có sắc thái nghiêm trang, tôn kính. Lời nói với những người có tuổi tác, vị trí cao hơn.

a. Phù hợp bởi người viết đã sử dụng từ ngữ có sắc thái trang trọng, cấu trúc đầy đủ, rõ ràng

b. Không phù hợp bởi người viết sử dụng những từ không phù hợp trong bài nghị luận văn học