Soạn bài Bếp lửa (Bằng Việt)

Câu 3 trang 17 Ngữ văn 9 Tập 1: Sự kết hợp giữa yếu tố biểu cảm và miêu tả, tự sự trong văn bản Bếp lửa có tác dụng gì?

Lời giải 1:

Khổ 1: Tự sự + biểu cảm

– Khổ 2: Tự sự + biểu cảm + miêu tả

– Khổ 3: Tự sự + biểu cảm

– Khổ 4: Tự sự + biểu cảm

– Khổ 5+ 6: Miêu tả + biểu cảm

– Khổ 7: Biểu cảm

– Sự kết hợp ba yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài thơ nêu bật hiện thực, khó khăn thiếu thốn của tuổi thơ người cháu khi sống bên bà. (tả bếp lửa chờn vờn, cảnh đói,…) Qua đó thấy được hình ảnh bà hiện lên trong tâm trí người cháu là hình ảnh bà tần tảo sớm hôm, chăm sóc cháu, bộc lộ cảm xúc trực tiếp yêu thương bà của tác giả

? Hồi tưởng lại kỉ niệm, tình cảm ấy, những hình ảnh sự việc trở nên giàu sức gợi, có sức truyền mạnh mẽ, sự sinh động, cụ thể, giàu tính triết lí sâu xa