Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ

Câu 3 trang 23 Ngữ văn 12 Tập 1: Trong từng luận điểm, sự kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng được thể hiện như thế nào?

Lời giải 2:

Luận điểm được đưa ra hợp lý kết hợp với lí lẽ và bằng chứng

VD: Khi so sánh điểm khác biệt về nhãn tự bài thơ: