Soạn bài Làm một bài thơ tám chữ

Câu 3 trang 26 Ngữ văn 9 Tập 1: Đoạn văn đã phân tích (những) nét đặc sắc nào về nghệ thuật của bài thơ?

Lời giải 1:

Đoạn văn phân tích nghệ thuật sáng tạo những hình ảnh độc đáo, cụ thể hoá cái vô hình thành cái hữu hình: linh hồn bằng ngọc, tay đời ấm áp, lòng trai thơm ngát.