Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 28 Tập 1

Câu 3 trang 28 Ngữ văn 12 Tập 1: Phân tích đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng thể hiện qua đoạn trích sau:

Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu,

Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca.

Nay quyên đã giục oanh già,

Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo.

(Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán: Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm: Phan Huy Ích)

Lời giải 1:

Đặc điểm của ngôn ngữ trang trọng:

Từ ngữ:

Sử dụng nhiều từ Hán Việt: “oanh”, “liễu”, “quyên”, “gia”, “ý nhi”, “lâm hành”, “ước”, “ca”, “líu lo”.

Sử dụng các từ ngữ có nghĩa trang trọng: “bến”, “nẻo”, “gáy”, “líu lo”.

Câu văn:

Sử dụng các câu thơ thất ngôn bát cú, gieo vần bằng trắc đúng luật.

Sử dụng các phép tu từ như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa.

Giọng điệu:

Giọng điệu trang trọng, thể hiện tâm trạng buồn thương, sầu muộn.

Tác dụng:

Thể hiện tâm trạng buồn thương, sầu muộn của người chinh phụ khi xa cách chồng.

Tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, thơ mộng.

Làm cho lời thơ hàm súc, gợi cảm.

Đoạn trích còn thể hiện sự tài hoa của tác giả trong việc sử dụng ngôn ngữ trang trọng.

Đoạn trích là một ví dụ điển hình cho phong cách thơ ca cổ điển Việt Nam.

Lời giải 2:

Tác phẩm được viết với bút pháp tượng trưng, ước lệ là chủ yếu. Khi phân tích phải đặc biệt chú ý đặc điểm này.

– Trong Chinh phụ ngâm nghệ thuật ước lệ được sử dụng một cách phổ biến. Ở đây tất cả các chi tiết không nên hiểu theo ý nghĩa xác thực của nó mà phải hiểu trong tính chất ước lệ, tượng trưng.

– Sáng tác với bút pháp tượng trưng, ước lệ nhưng Chinh phụ ngâm vẫn phản ánh chân thực cuộc sống bởi vì tác phẩm đã nói được vấn đề cơ bản của thời đại, tâm lí của con người thời đại.