Soạn bài Ôn tập trang 30

Câu 3 trang 30 Ngữ văn 9 Tập 1: Viết một câu có sử dụng biện pháp chơi chữ và nêu tác dụng của biện pháp này.

Lời giải 1:

Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt

Lọc lừa, lươn lẹo lại lên lương.

Biện pháp tu từ chơi chữ được sử đụng trong câu là biện pháp điệp âm. Ở đây ta thấy điệp âm “th” và “l”. Lối chơi chữ tế nhị nhưng đã lột tả được mặt trái của cuộc sống khi những người “thật thà” sẽ thường thua thiệt hơn so với những người chỉ biết “lọc lừa”.