Soạn bài Về hình tượng bà Tú trong bài Thương vợ

Câu 3 trang 37 SGK Ngữ văn 9 Tập 1: Em ấn tượng với lí lẽ, bằng chứng nào nhất trong hình tượng bà Tú trong bài “Thương vợ”? Lí lẽ và bằng chứng ấy đã làm sáng tỏ luận đề như thế nào?

Lời giải 1:

Em ấn tượng nhất với lí lẽ và bằng chứng ở luận điểm 3 có tác dụng làm rõ luận đề về hình tượng người vợ. Tác giả đã đưa ra hình ảnh cò trong ca dao, một thân cò lặn lội để rồi đúc kết thành hình ượng người vợ lam lũ, bình dị. Chính điều đó đã tạo nên một con người bổn phận, sống trọn cho gia đình, hi sình cho chồng con. Không ai khác chính là bà Tú.

Lời giải 1:

Em ấn tượng với lí lẽ, bằng chứng 1: Nền tảng gia đình và thời buổi Tây Tàu buộc bà Tú phải bươn chải, “Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng” nhất bởi nó cung cấp thêm những thông tin về hoàn cảnh lịch sử- yếu tố khách quan đẩy bà Tú vào hoàn cảnh vất vả và khó khăn