Soạn bài Lão Hạc (Nam Cao)

Câu 3 trang 39 Ngữ văn 12 Tập 1: Xác định ngôi kể, điểm nhìn và chỉ ra tác dụng của cách sử dụng ngôi kể, điểm nhìn đó trong văn bản.

Lời giải 1:

Ngôi kể:

Truyện “Lão Hạc” được kể theo ngôi thứ nhất (tôi – ông giáo).

– Điểm nhìn:

Điểm nhìn trong truyện “Lão Hạc” là điểm nhìn của nhân vật “tôi” (ông giáo).

– Tác dụng của cách sử dụng ngôi kể, điểm nhìn:

Ngôi thứ nhất:

Giúp cho câu chuyện chân thực, sinh động hơn như được kể lại từ chính người trong cuộc.

Tạo sự gần gũi, đồng cảm giữa người đọc với nhân vật “tôi” và Lão Hạc.

Điểm nhìn của nhân vật “tôi”:

Giúp cho người đọc hiểu rõ tâm tư, tình cảm của Lão Hạc.

Giúp cho người đọc thấy được sự quan tâm, đồng cảm của nhân vật “tôi” đối với Lão Hạc.

Giúp cho người đọc có cái nhìn khách quan về cuộc sống của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám

Lời giải 2:

Kể theo ngôi thứ nhất, điểm nhìn từ ông giáo.

→ Như thế sẽ cho câu chuyện gần gũi hơn, chân thực hơn và người dọc có thể nhập cuộc, chia sẻ cảm giác cùng các nhân vật người đọc có cảm giác như mình đang được nghe ông giáo ngồi ngay bên cạnh kể lại câu chuyện cũng như hiểu rõ được tất cả cảm giác của ông giáo. câu chuyện dẫn dắt tự nhiên, linh hoạt, ko cần tuân theo trật tự thời gian, ko gian, có thể kết hợp tự sự và trữ tình, phản ánh và bộc lộ cảm xúc…