Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu 3 trang 39 Ngữ văn 9 Tập 1: Văn nhân, thi sĩ làm phong phú thêm cuộc sống con người bằng cách nào?

Lời giải 1:

Văn nhân, thi sĩ làm phong phú thêm cuộc sống con người bằng cách soi chiếu thế giới, phản ánh nó vào thơ ca để từ đó biến cảm giác của riêng họ về thế giới thành cảm giác chung của mọi người, góp phần tô điểm thêm cho thế giới tinh thần của cuộc sống con người.