Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 9 trang 42 Tập 1

Câu 3 trang 42 Ngữ văn 9 Tập 1: Theo em, trong quá trình viết, khi sử dụng tranh ảnh, biểu đổ, sơ đồ,…. lấy từ Internet, chúng ta có cần dẫn nguồn không? Vì sao?

Lời giải 1:

Trong quá trình viết, khi sử dụng tranh ảnh, biểu đổ, sơ đồ,…. lấy từ Internet, chúng ta cần dẫn nguồn vì chúng ta sẽ tôn trọng tác giả, mọi người sẽ biết được tác giả của các sản phẩm trên là ai nên có thể tìm hiểu thêm về tác giả. Quan trọng nhất là tránh đạo văn, tôn trọng bản quyền, sản phẩm trí tuệ của người khác, tránh vi phạm đạo đức.