Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

Câu 3 (trang 46 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định ngôi kể, điểm nhìn trong văn bản và cho biết tác dụng của ngôi kể, điểm nhìn ấy trong việc khắc họa nhân vật, thể hiện chủ đề, cảm hứng của tác phẩm.

Lời giải 1:

Ngôi kể trong truyện là ngôi thứ ba.

– Điểm nhìn trần thuật được đặt vào nhân vật Liên – một cô bé giàu lòng trắc ẩn và rất tinh tế. Việc đặt điểm nhìn trần thuật vào nhân vật ấy khiến cho tác giả có thể đi sâu khai thác tâm lí nhân vật.

Lời giải 2:

Ngôi kể: Ngôi thứ 3

– Điểm nhìn: Điểm nhìn trần thuật được đặt vào Liên.

à Tác dụng: Khiến cho tác giả có thể đi sâu khai thác tâm trạng và cảm xúc, sự biến đổi tinh tế trong suy nghĩ của nhân vật.