Soạn bài Lá Diêu Bông (Hoàng Cầm)

Câu 3 (trang 48 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Theo bạn, hình ảnh lá diêu bông biểu trưng cho điều gì?

Lời giải 2:

Hình ảnh lá diêu bông tượng trưng cho cái đẹp lý tưởng của tình yêu. Trong cuộc đời, việc đi tìm lý tưởng luôn đầy gian lao vất vả, cũng lắm thác nhiều ghềnh. Điều nhà thơ muốn nhấn ở đây là ý nghĩa mơ ước cuộc đời, là một tình yêu đẹp. Vì thế bài thơ bộc lộ ý nghĩa nhân bản lớn, chứ không chỉ đơn giản là câu chuyện tình.