Câu 3 (trang 56 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Đặc điểm nhân vật hài kịch được thể hiện qua các nhân vật trong đoạn trích như thế nào? Em ấn tượng nhất với nhân vật nào? Vì sao?

Trả lời:

Đặc điểm nhân vật hài kịch được thể hiện qua các nhân vật trong đoạn trích: từng nhân vật trong đoạn trích đều hiện lên với các thói hư tật xấu trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng của mình:

– Chủ sự bưu vụ coi việc bóc trộm thư từ của nhân dân là thú vui lớn nhất trên đời

– Ác tê-my – viện trưởng viện tế bần thâm hiểm nhưng bề ngoài vẫn nhã nhặn, tử tế

– Viên thị trưởng: bề ngoài hào nhoáng, có gia đình hạnh phúc nhưng bên trong lại là người lừa bịp, dối trá “không có một thằng nhà buôn, một thằng thầu khoán nào có thể bịp được tôi, tôi đã lừa được những thằng đểu giả thạo nghề…”

– Am-mốt phi-ô đo-rô-vích: trước cảm thấy may mắn vì mình không được nhắc tên nhưng sau đó nghe được dòng thư thì cảm thấy phẫn nỗ, sử dụng các lời lẽ thô thiển.

Em ấn tượng nhất với nhân vật thị trưởng vì ông đã không từ một thủ đoạn nào từ lừa bịp, dối trá; luồn lọt với quan tên hay thậm chí dùng những cách đê tiện và nhục nhã nhất như lợi dụng cả vợ và con gái để tiến thân. Tất cả những nét ấy trong tính cách của thị trường đều xuất phát từ ý muốn được giàu sang. Đây chính là bộ mặt thật của người đứng đầu thành phố xấu xa, đê tiện, lừa lọc đầy dối trá. Từ đó thể hiện hình ảnh tiêu biểu cho hình tượng quan lại thời bấy giờ trong xã hội.